Contact Us

Հարգելի այցելու,

  • այս էջի միջոցով կարող եք առցանց դիմում գրել կամ տեղեկատվություն ստանալու համար պաշտոնական հարցում ուղարկել: Հարցման պարագայում խնդրում ենք օգտվել տեղեկատվության հարցման օրինակելի ձևից:
  • Դիմումի ձևը` asdasdasd
  • Տեղեկացնում ենք, որ դիմումը և հարցումը պետք է ստորագրված լինեն: Դիմումը կամ հարցումը ստանալուց հետո էլեկտրոնային փոստով Ձեզ կտրամադրվի 12 նիշանոց հսկիչ համար, որը մուտքագրելով այս դաշտում, կարող եք նաև առցանց հետևել նամակի ընթացքին:
  • Տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձ, Լիլիթ Բաբախանյան
  • ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի բաժին
  • Հեռ. (+374 60) 80-80-03 / 2301; 2302,
  • էլ. փոստ՝ pr@moh.am
  • 8003

  • hotline@moh.am

Subscribe