Staff of the Minister

ՀՀ առողջապահության նախարար

Արսեն Թորոսյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

Լեվոն Հակոբյան

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1982թ. հունիսի 21, ք. Երևան

Կրթություն

1998-2004թթ. սովորել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բուժական ֆակուլտետում

2004-2006թթ. սովորել է ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում՝ սոցիալական հիգիենա և առողջապահության կազմակերպում մասնագիտությամբ

2006-2009թթ. ուսումը շարունակել է ասպիրանտուրայում՝ հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում մասնագիտությամբ

Աշխատանքային գործունեություն

2004-2005թթ. - «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ, Սոցիալական աշխատողների խմբի ղեկավար 2005-2010թթ. - Առողջության առաջնային պահպանման բարեփոխումների ծրագիր, Ընտանեկան բժշկության և բուժօգնության որակի համակարգող

2010-2011թթ. - ՀՀ ԱՆ տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն, Մոնիտորինգի և գնահատման բաժնի վարիչ, Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

2011-2015թթ., 2016-2018թթ. - «ՄԻԲՍ» բժշկա-ախտորոշիչ կենտրոն, տնօրեն

2018 թվականի մայիսի 12-ից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարն է:

2019 թվականի հունվարի 18-ին հանրապետության նախագահի հրամանագրով վերանշանակվել է առողջապահության նախարար:

Այլ տվյալներ

2015-2016թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում: Ունի բ/ծ լեյտենանտի կոչում։

Մասնակցել է բազմաթիվ գիտաժողովներիև դասընթացների: Հեղինակ է հայաստանյան և միջազգային գիտական ամսագրերում տպագրված մի շարք հոդվածների:

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ։

Արսեն Թորոսյան

 

 

Արտյոմ Սմբատյանն իրականացնում է`

 1. արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների (բացառությամբ ստոմատոլոգիական և հոգեբուժական ծառայությունների) կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության միջոցով:
 2. դատաբժշկական, դատահոգեբուժական, ախտաբանաանատոմիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության, «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
 3. մոր և մանկան առողջության պահպանման կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության միջոցով,
 4. նախազորակոչային և զորակոչային գործընթացի առողջապահական բաղադրիչի կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության միջոցով,
 5. առողջապահական համակարգի` նախարարության միջոցով իրականացվող ֆինանսավորման աշխատանքների, ներառյալ` նախարարության բյուջետային գործընթացի, պետական պատվերի տեղադրման գործընթացի, պայմանագրային գումարների տեղաբաշխման և վերաբաշխման, նախարարության ենթակայության կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության համարակգումը` նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության և պետական առողջապահական գործակալության միջոցով:
 6. զորահավաքային և արտակարգ իրավիճակների նախապատրաստվածության կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության արտակարգ իրավիճակների և զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի միջոցով:

Արտյոմ Սմբատյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

Շավարշ Գրիգորյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

Անահիտ Ավանեսյան

 

 

Շավարշ Գրիգորյանն իրականացնում է` 

 1. առողջապահական կազմակերպությունների արդիականացման և ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգումը ոլորտային իրավասու կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
 2. առողջապահական կազմակերպություններում բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների օպտիմալացման ծրագրերի, բժշկական կենտրոնների կառուցման, վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համակարգում «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի միջոցով,
 3. Համաշխարհային բանկի, ինչպես նաև  կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող առողջապահական վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող աշխատանքների  համակարգումը,
 4. առողջապահական ոլորտի պետական գնումների մրցույթների աշխատանքների համակարգում,
 5. առողջապահական կազմակերպությունների ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգումը ոլորտային իրավասու կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
 6. ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության միջոցով:
 7. Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններում հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման աշխատանքների համակարգում:»

Շավարշ Գրիգորյան

Անահիտ Ավանեսյանն իրականացնում է`

 1. առողջապահության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների լիցենզավորման և գովազդի թույլտվությունների տրամադրման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության լիցենզավորման գործակալության միջոցով,
 2. նախարարության` արտաքին հարաբերությունների ոլորտում իրականացվող միջպետական, ներառյալ ԱՊՀ երկրների և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության միջոցով,
 3. առողջապահության քաղաքականության, ստվերային շրջանառության դեմ պայքարի, առողջապահության ոլորտի օրենսդրության մշակման և կատարելագործման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության իրավաբանական վարչության միջոցով,
 4. կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքների համակարգումը` հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող ստորաբաժանում  հանդիսացող նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության, ինչպես նաև մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության, իրավաբանական վարչության, քաղաքացիների բողոքների և դիմումների արագ արձագանքման բաժնի, ոլորտային իրավասու այլ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
 5. դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության, «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով,
 6. տեղեկատվական համակարգի, էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտի աշխատանքների համակարգումը` նախարարության պետական առողջապահական գործակալության, «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնի միջոցով,
 7. մարդասիրական օգնության ստացման և բաշխման աշխատանքների համակարգումը` ՀՀ ԱՆ «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջոցով:

Անահիտ Ավանեսյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նանուշյան

Լենա Նանուշյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի մամլո քարտուղար

Ալինա նիկողոսյան

Լենա Նանուշյանն իրականացնում է`

 

 1. ՄԱԿ-ի և դրա կառույցների, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ընկերության և Համաշխարհային բանկի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ  համագործակցության ծրագրերի շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության և ոլորտային իրավասու կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
 2. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և տուբերկուլոզի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի համակարգումը` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրերը համակարգող խմբի, «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն», «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջոցով,
 3. հանրային առողջության ապահովման և հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը` նախարարության հանրային առողջության բաժնի, ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
 4. կադրերի և մարդկային ներուժի զարգացմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը` նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
 5. Հայաստանի Հանրապետությունում առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը`  ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության, ՀՀ ԱՆ    պետական առողջապահական գործակալության և ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ձևավորված աշխատանքային խմբի միջոցով:

Լենա Նանուշյան

 

 

Ալինա նիկողոսյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական

Հովիկ Բալյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական

Կարեն Եսայան

Հովիկ Բալյան

Կարեն Եսայան

ՀՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական

Աշոտ Սարգսյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական

Յակով Ասատրյան

Աշոտ Սարգսյան

 

 

Յակով Ասատրյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի օգնական

Նարա Մարտիրոսյան

ՀՀ առողջապահության նախարարի օգնական

Անի Սաղոյան

Նարա Մարտիրոսյան

Անի Սաղոյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարար

  Արսեն Թորոսյան

   

   

  Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

  1982թ. հունիսի 21, ք. Երևան

  Կրթություն

  1998-2004թթ. սովորել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բուժական ֆակուլտետում

  2004-2006թթ. սովորել է ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում՝ սոցիալական հիգիենա և առողջապահության կազմակերպում մասնագիտությամբ

  2006-2009թթ. ուսումը շարունակել է ասպիրանտուրայում՝ հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում մասնագիտությամբ

  Աշխատանքային գործունեություն

  2004-2005թթ. - «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ, Սոցիալական աշխատողների խմբի ղեկավար 2005-2010թթ. - Առողջության առաջնային պահպանման բարեփոխումների ծրագիր, Ընտանեկան բժշկության և բուժօգնության որակի համակարգող

  2010-2011թթ. - ՀՀ ԱՆ տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն, Մոնիտորինգի և գնահատման բաժնի վարիչ, Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

  2011-2015թթ., 2016-2018թթ. - «ՄԻԲՍ» բժշկա-ախտորոշիչ կենտրոն, տնօրեն

  2018 թվականի մայիսի 12-ից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարն է:

  2019 թվականի հունվարի 18-ին հանրապետության նախագահի հրամանագրով վերանշանակվել է առողջապահության նախարար:

  Այլ տվյալներ

  2015-2016թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում: Ունի բ/ծ լեյտենանտի կոչում։

  Մասնակցել է բազմաթիվ գիտաժողովներիև դասընթացների: Հեղինակ է հայաստանյան և միջազգային գիտական ամսագրերում տպագրված մի շարք հոդվածների:

  Անձնական տվյալներ

  Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ։

  Արսեն Թորոսյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

  Լեվոն Հակոբյան

   

   

   

   

  Լևոն Հակոբյանն իրականացնում է`

  1.  արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության միջոցով,
  2.  դատաբժշկական, դատահոգեբուժական, ախտաբանաանատոմիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության, «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
  3.  մոր և մանկան առողջության պահպանման կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության միջոցով,
  4.  զորահավաքային և արտակարգ իրավիճակների նախապատրաստվածության կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության արտակարգ իրավիճակների և զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի միջոցով:

   

  Լեվոն Հակոբյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

  Շավարշ Գրիգորյան

  Շավարշ Գրիգորյանն իրականացնում է` 

  1. առողջապահական կազմակերպությունների արդիականացման և ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգումը ոլորտային իրավասու կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
  2. առողջապահական կազմակերպություններում բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների օպտիմալացման ծրագրերի, բժշկական կենտրոնների կառուցման, վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համակարգում «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի միջոցով,
  3. Համաշխարհային բանկի, ինչպես նաև կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող առողջապահական վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող աշխատանքների համակարգումը,
  4. առողջապահության նախարարության պետական գնումների մրցույթների աշխատանքների համակարգում,
  5. առողջապահական կազմակերպությունների ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգումը ոլորտային իրավասու կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
  6. Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններում հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման աշխատանքների համակարգում:
  7. Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության միջոցով:

  Շավարշ Գրիգորյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

  Անահիտ Ավանեսյան

   

   

  Անահիտ Ավանեսյանն իրականացնում է`

  1.  նախարարության` արտաքին հարաբերությունների ոլորտում իրականացվող միջպետական, ներառյալ ԱՊՀ երկրների և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության միջոցով,
  2. առողջապահության քաղաքականության, ստվերային շրջանառության դեմ պայքարի, առողջապահության ոլորտի օրենսդրության մշակման և կատարելագործման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության իրավաբանական վարչության միջոցով,
  3.  կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքների համակարգումը` հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող ստորաբաժանում հանդիսացող նախարարության իրավաբանական վարչության, քաղաքացիների բողոքների և դիմումների արագ արձագանքման բաժնի, ոլորտային իրավասու այլ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
  4.  դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության, «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով,
  5.  առողջապահական տեղեկատվական համակարգի, էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտի աշխատանքների համակարգումը` նախարարության պետական առողջապահական գործակալության, «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնի միջոցով,
  6.  մարդասիրական օգնության ստացման և բաշխման աշխատանքների համակարգումը` ՀՀ ԱՆ «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջոցով:

  Անահիտ Ավանեսյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նանուշյան

  Լենա Նանուշյան

   

   

  Լենա Նանուշյանն իրականացնում է`

  1.  ՄԱԿ-ի և դրա կառույցների, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ընկերության և Համաշխարհային բանկի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ծրագրերի շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության և ոլորտային իրավասու կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
  2.  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և տուբերկուլոզի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի համակարգումը` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրերը համակարգող խմբի, «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն», «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջոցով,
  3.  հանրային առողջության ապահովման և հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը` նախարարության հանրային առողջության բաժնի, ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
  4.  կադրերի և մարդկային ներուժի զարգացմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը` նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով:

  Լենա Նանուշյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի մամլո քարտուղար

  Ալինա նիկողոսյան

  Ալինա Նիկողոսյանը իրականացնում է՝

  • դատաբժշկական, դատահոգեբուժական, ախտաբանաանատոմիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություների կազմակերպման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության, «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով,
  • նախարարության` արտաքին հարաբերությունների ոլորտում իրականացվող միջպետական, ներառյալ ԱՊՀերկրների և Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության միջոցով,
  • առողջապահության քաղաքականության, ստվերային շրջանառության դեմ պայքարի, առողջապահության ոլորտի օրենսդրության մշակման և կատարելագործման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության իրավաբանական վարչության միջոցով,
  • կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքների համակարգումը` հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող ստորաբաժանում հանդիսացող նախարարության իրավաբանական վարչության, քաղաքացիների բողոքների և դիմումների արագ արձագանքման բաժնի, ոլորտային իրավասու այլ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով,
  • դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների համակարգումը` նախարարության դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության, «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով,
  • առողջապահության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների լիցենզավորման և գովազդի թույլտվությունների տրամադրման աշխատանքների համակարգումը` նախարարության  լիցենզավորման գործակալության միջոցով:

  Ալինա նիկողոսյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական

  Հովիկ Բալյան

  Հովիկ Բալյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական

  Կարեն Եսայան

  Կարեն Եսայան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական

  Աշոտ Սարգսյան

  Աշոտ Սարգսյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական

  Յակով Ասատրյան

  Յակով Ասատրյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի օգնական

  Նարա Մարտիրոսյան

  Նարա Մարտիրոսյան

 • ՀՀ առողջապահության նախարարի օգնական

  Անի Սաղոյան

  Անի Սաղոյան

 • 8003

 • hotline@moh.am

Subscribe