Announcement

Հայտարարություն

January 26, 2020

Առողջապահության նախարարությունն աշխատանքի է հրավիրում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական կամ կառավարման ստաժ ունեցող մանկաբարձ-գինեկոլոգների։

Գործառույթներ՝ իրականացնում է մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման ոլորտի գերակա խնդիրների սահմանում, նպատակային ռազմավարական ծրագրերի մշակում և գործընթացի կատարման դիտարկում, մայրական և վերարտադրողական առողջության իրավիճակային պարբերական վերլուծություն, գնահատում, հիմնախնդիրների վերհանում, բարելավման միջոցառումների մշակում և իրականացման համակարգում, ինչպես նաև մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման ոլորտի զարգացման հայեցակարգերի, քաղաքականության մշակում և դրանց իրականացման նկատմամբ մշտադիտարկում:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ինքնակենսագրությունները ներկայացնել k_gyurjyan@moh.am էլեկտրոնային հասցեին՝ մինչև 2020 թվականի փետրվարի 15-ը։

  • 8003

  • hotline@moh.am

Subscribe