հայտարարություն

Հայտարարություն

Հունվարի 13, 2020

2020 թվականի հունվարի 15-17-ը Արտաշատում, փետրվարի 19-21-ը Գավառում և մարտի 25-27-ը Կապանում (կրկնողաբար) տեղի կունենա ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից «Ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ի հետ համատեղ կազմակերպվող «Ներքին հիվանդությունների արդի խնդիրները և բուժման ժամանակակից մոտեցումները ներքին հիվանդությունների կլինիկայում» թեմայով գիտագործնական կոնֆերանս: Կոնֆերանսի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար` 043-007-107:

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարի

«26» դեկտեմբեր 2019թ:

թիվ 3942 – Ա հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ

Հունվարի 15-17, 2020թ., ք. Արտաշատ (Արտաշատի ԲԿ ՓԲԸ)

Փետրվարի 19-21, 2020թ., ք. Գավառ (Գավառի ԲԿ ՓԲԸ)

Մարտի 25-27, 2020թ., ք. Կապան («Կապանի բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ)

««Ազգային բժշկական պալատ»ՄՄ» ՀԿ,

«Ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ

Օր 1

Նախագահողներ՝ Լ. Մանուկյան, Ա. Ավետիսյան

09:00-09:15

Մասնակիցների գրանցում

09:15-09:30

Գիտաժողովի բացում

Ողջյունի խոսք

Ն. Վանեսյան/

Լ. Մանուկյան

09:30-10:20

Սիմպաթիկ գերակտիվություն

Բետա-ադրենոպաշարիչների դերը

սիրտ-անոթային կոնտինիումում

Պ. Զելվեյան

10:20-11:10

Նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի հիմնախնդիրները

Ա. Ավետիսյան

11:10-12:00

Տարիքով պայմանավորված խնդիրները՝ ծերունական ասթենիա, սարկոպենիա և ընկնելու համախտանիշ

Լ. Մանուկյան

12:00-13:00

Չկարգավորված զարկերակային գերճնշումը և նրա բարդությունները

որպես սիրտ-անոթային հիվանդացության և բարձր մահացության պատճառ։ ԱՓՖ ինհիբիտորների դերը ինչպես

մոնոթերապիայում, այնպես էլ համակցված բուժման պարագայում

Պ. Զելվեյան

13:00-14:00

Ընդմիջում

Նախագահողներ՝ Պ. Զելվեյան, Մ.Նարիմանյան

14:00-15:00

Հիպերուրիկեմիան որպես սիրտ-անոթային հիվանդացության անկախ

ռիսկի գործոն։ Կարգավորման ուղիները

Պ. Զելվեյան

15:00-16:00

Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների ախտորոշման և

վարման բարդությունները առողջության առաջնային պահպանման օղակում

Մ. Նարիմանյան

16:00-17:00

Հիպերլիպիդեմիայի առաջնային և երկրորդային կանխարգելումը։

Հիպոլիպիդեմիկ բուժման արդի մոտեցումները։ Ի՞նչ է ցուցանում

Եվրոպական սրտաբանների միության 2019թ․ ուղեցույցը

Պ. Զելվեյան

17:00-18:00

Եռգլիցերիդեմիան թերապևտի և ընտանեկան բժիշկի պրակտիկայում:

Շտկման մոտեցումներն ու եղանակները

Պ. Զելվեյան

18:00-19:00

Քննարկումներ, հարց ու պատասխան

Օր 2

Նախագահողներ՝ Լ. Մանուկյան, Ա. Մարտիրոսյան, Կ. Ստեփանյան

09:00-09:10

Մասնակիցների գրանցում

09:10-10:00

Մեջքի ցավ․ ժամանակաշրջանի հիվանդություն, պատճառները և բուժման մեթոդները

Լ. Մանուկյան

10:00-10:50

Ռացիոնալ հակաբիոտիկոթերապիան ներքին հիվանդությունների կլինիկայում

Կ. Ստեփանյան

10:50-11:40

Գլխուղեղի քրոնիկ իշեմիա և երկրորդային կոգնիտիվ խանգարումներ։

Շեշտ միկրոցիրկուլյացիայի վրա

Լ. Մանուկյան

11:40-12:30

Ինչպե՞ս պաշտպանել լյարդը ալկոհոլային, ճարպային, տոքսիկ

և դեղորայքային ախտահարումներից

Ա. Մարտիրոսյան

12:30-13:20

Համակարգային վասկուլիտներ, հազվադեպ հանդիպող հիվանություներ

թերապևտի պրակտիկայում։ Ինչպե՞ս հայտնաբերել և ախտորոշել

Լ. Մանուկյան

13:20-14:00

Ընդմիջում

Նախագահողներ՝ Լ. Մանուկյան, Գ. Բայբուրդյան, Լ. Առաքելյան

14:00-14:40

Վահանաձև գեղձի հիվանդությունները՝ հիպոթիրեոզ, հիպերթիրեոզ,

աուտոիմուն թիրեոիդիտ։ Ի՞նչ պետք է իմանա թերապևտը

Գ. Բայբուրդյան

14:40-15:20

Օստեոպորոզ, կոտրվածք, սթրես, 21-րդ դարի կարևորագույն խնդիրները

Լ. Մանուկյան

15:20-16:00

Երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի վարման ժամանակակից ուղեցույցները

Լ. Առաքելյան

16:00-16:40

Հոգեմարմնային խնդիրների ծագումնաբանությունը ընտանեկան

խնդիրների արդյունքում

Մ. Մեհրաբյան

16:40-17:20

Helicobacter Pilori ստամոքսի ագրեսիվ «թշնամի», ե՞րբ է պետք կատարել էրադիկացիա և ինչպե՞ս բարձրացնել նրա արդյունավետությունը

Ա. Մարտիրոսյան

17:20-18:00

Հալիտոզ՝ տհաճ հոտ բերանից, պատճառները և ինչպես՞ պայքարել դրա դեմ

Ա. Խլոյան

18:00-19:00

Քննարկումներ, հարց ու պատասխան

Օր 3

09:00-09:10

Մասնակիցների գրանցում

09:10-10:30

Սիրտ-անոթային քրոնիկ հիվանդությունների՝ ՔԿՀ, ԶԳ, ՔՍԱ վարման մոտեցումները ներքին հիվանդությունների կլինիկայում:

Ռիսկի գործոնների գնահատում

Լ. Մանուկյան/

Կ. Ստեփանյան

10:30-11:10

Գործնական

Կլինիկական դեպքերի քննարկում։

Հետազոտություններ՝ գլյուկոզա, կրեատինին, միզաթթու, ԿՔԱ,

լիպիդային պրոֆիլ, ԷՍԳ

Լ. Մանուկյան/

Կ. Ստեփանյան

11:10-11:40

Երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի և մետաբոլիկ համախտանիշի,

հիպերլիպիդեմիայի վարման մոտեցումները ներքին հիվանդությունների կլինիկայում

Լ. Առաքելյան/

Գ. Բայբուրդյան

11:40-12:10

Գործնական

Կլինիկական դեպքերի քննարկում։

Հետազոտություններ՝ գլյուկոզա, կրեատինին, միզաթթու, ԿՔԱ,

լիպիդային պրոֆիլ, ԷՍԳ

Լ. Առաքելյան/

Գ. Բայբուրդյան

12:10-13:00

Հոգեմարմնային խնդիրների վերլուծությունը ընտանիքում․ թերապևտի և ընտանեկան բժիշկի գործառույթները։

Կլինիկական դեպքերի քննարկում, գործնական խորհուրդներ

Մ. Մեհրաբյան/

Ա. Ավետիսյան

13:00-14:00

Ընդմիջում

14:00-14:40

Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը և կանխարգելումը առողջության առաջնային պահպանման օղակում

Գ. Բայբուրդյան/

Լ. Առաքելյան

14:40-15:30

Գործնական

Կլինիկական դեպքերի քննարկում։

Հետազոտություններ՝ ԹԹՀ, Թ3, Թ4, ՈՒՁՀ

Գ. Բայբուրդյան/

Լ. Առաքելյան

15:30-16:00

Ցավային համախտանիշի պատճառների (մեջքի ցավ, նեյրոպատիկ ցավ) և օստեոպորոզի հայտնաբերումը և կանխարգելումը

Լ. Մանուկյան/

Ա. Ավետիսյան

16:00-16:30

Գործնական

Կլինիկական դեպքերի քննարկում։

Հետազոտություններ՝ ռենտգենոգրաֆիա և դենսիտոմետրիա

Լ. Մանուկյան/

Ա. Ավետիսյան

16:30-17:00

Ծերունական ասթենիայի ախտորոշման ալգորիթմը 65-ից բարձր տարեցների և 75-ից բարձր ծերերի մոտ (ամուր թե՞ փխրուն)

Լ. Մանուկյան/

Կ. Ստեփանյան

17:00-17:30

Գործնական

Կլինիկական դեպքերի քննարկում։

Մեթոդները՝ սկրինինգային հարցաշար «Տարիքը խոչնդոտ չէ», դինամոմետրիա, ֆիզիկական ակտիվությունը գնահատող թեստեր

Լ. Մանուկյան/

Կ. Ստեփանյան

17:30-18:00

Լյարդի ախտահարումների տարբերակիչ ախտորոշումը՝ ալկոհոլային հիվանդություն, լիպոդիստրոֆիա /ստեատոզ, ստեատոհեպատիտ/ տոքսիկ և դեղորայքային հեպատիտները առողջության առաջնային պահպանման օղակում

Ա. Մարտիրոսյան/

Լ. Մանուկյան

18:00-18:30

Գործնական

Կլինիկական դեպքերի քննարկում։

Հետազոտություններ՝ շաքար, կրեատինին, միզանյութ, բիլիրուբին,

AST, ALT, լիպիդային պրոֆիլ, ՈԻՁՀ

Ա. Մարտիրոսյան/

Լ. Մանուկյան

18:30-19:00

Գիտաժողովի ամփոփում և փակում

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ

Արտաշատի ԲԿ ՓԲԸ

Գավառի ԲԿ ՓԲԸ

«Կապանի բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ

Օր 1

15.01.2020թ.

19.02.2020թ.

25.03.2020թ.

Օր 2

16.01.2020թ.

20.02.2020թ.

26.03.2020թ.

Օր 3

17.01.2020թ.

21.02.2020թ.

27.03.2020թ.

Թիրախային լսարան՝ թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ, ԱԱՊ օղակի նեղ մասնագետներ (սրտաբաններ, գաստրոէնտերոլոգներ, ներզատաբաններ, նյարդաբաններ):

Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 400 հոգի:

  • 8003

  • hotline@moh.am

բաժանորդագրվել